Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 04/01/2016

Thứ ba - 05/01/2016 08:46
Thời khóa biểu Giáo Viên áp dụng từ 04/01/2016
Thời khóa biểu buổi Sáng
   
  V.Liêm  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A2
Chào cờ
--- --- --- 8A2
V.Lý
9A1
V.Lý
 
07:50 9A3
V.Lý
--- --- --- 7A1
V.Lý
7A2
V.Lý
 
09:00 9A1
V.Lý
--- --- --- 9A2
V.Lý
9A2
V.Lý
 
09:50 9A2
SHCN
--- --- --- 9A3
V.Lý
8A1
V.Lý
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A4
Chào cờ
--- --- 6A4
Toán
--- 7A1
Toán
 
07:50 7A1
Toán
--- --- 7A1
Toán
---  
09:00 6A4
Toán
--- --- --- --- 6A4
Toán
 
09:50 6A4
SHCN
--- --- --- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Vĩnh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 9A1
Toán
9A2
Toán
--- 9A2
Toán
9A3
Toán
 
07:50 --- --- 9A1
Toán
9A1
Toán
 
09:00 --- 9A3
Toán
6A1
Toán
--- 9A3
Toán
6A1
Toán
 
09:50 --- --- 6A1
Toán
9A2
Toán
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  K.Vẹn  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A4
Chào cờ
--- 8A1
Toán
7A4
Toán
--- 8A1
Toán
 
07:50 8A2
Toán
--- 7A4
Toán
---  
09:00 8A1
Toán
--- --- 8A2
Toán
--- 7A4
Toán
 
09:50 7A4
SHCN
--- --- --- 8A2
Toán
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Ánh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A3
Chào cờ
8A1
C.Nghệ
--- --- --- 7A3
V.Lý
 
07:50 6A2
V.Lý
8A2
C.Nghệ
--- --- --- 6A4
V.Lý
 
09:00 6A1
V.Lý
--- --- --- --- 6A3
V.Lý
 
09:50 6A3
SHCN
--- --- --- --- 7A4
V.Lý
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  C.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- 6A1
N.Văn
9A3
N.Văn
9A2
N.Văn
 
07:50 --- 9A3
N.Văn
--- ---  
09:00 --- 6A1
N.Văn
--- 9A2
N.Văn
6A1
N.Văn
9A3
N.Văn
 
09:50 --- 9A2
N.Văn
--- 9A3
N.Văn
9A2
N.Văn
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  K.Thành  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 6A3
C.Nghệ
--- 8A2
N.Văn
6A4
C.Nghệ
8A2
N.Văn
 
07:50 --- 6A4
C.Nghệ
--- 6A2
C.Nghệ
6A1
C.Nghệ
 
09:00 --- 8A2
N.Văn
--- 6A2
C.Nghệ
8A1
N.Văn
8A1
N.Văn
 
09:50 --- 8A1
N.Văn
--- 6A1
C.Nghệ
6A3
C.Nghệ
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 7A2
N.Văn
7A3
N.Văn
9A1
N.Văn
9A1
N.Văn
7A2
N.Văn
 
07:50 --- 9A1
N.Văn
--- 7A3
N.Văn
7A4
N.Văn
 
09:00 --- 7A3
N.Văn
7A4
N.Văn
7A4
N.Văn
--- 9A1
N.Văn
 
09:50 --- 7A2
N.Văn
---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  Đ.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A2
Chào cờ
8A2
GDCD
9A3
GDCD
9A2
GDCD
--- ---  
07:50 6A1
GDCD
7A3
GDCD
6A4
GDCD
9A1
GDCD
--- ---  
09:00 6A3
GDCD
8A1
GDCD
--- --- --- ---  
09:50 7A2
SHCN
7A4
GDCD
6A2
GDCD
--- --- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  V.Thông  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A2
Chào cờ
--- --- 8A1
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
---  
07:50 9A2
Đ.Lý
--- --- 9A3
Đ.Lý
8A2
Đ.Lý
---  
09:00 --- --- 8A1
Đ.Lý
7A3
Đ.Lý
7A4
Đ.Lý
---  
09:50 8A2
SHCN
--- 8A2
Đ.Lý
9A1
Đ.Lý
7A1
Đ.Lý
---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Mùi  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A2
Chào cờ
6A4
Đ.Lý
9A1
L.Sử
9A3
L.Sử
--- ---  
07:50 9A1
L.Sử
--- 6A1
Đ.Lý
9A2
L.Sử
--- ---  
09:00 9A3
L.Sử
9A2
L.Sử
8A2
L.Sử
8A1
L.Sử
--- ---  
09:50 6A2
SHCN
6A2
Đ.Lý
--- 6A3
Đ.Lý
--- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  Q.Võ  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 6A2
M.Thuật
7A4
M.Thuật
7A2
M.Thuật
--- 6A1
M.Thuật
 
07:50 --- 6A3
M.Thuật
--- 8A1
M.Thuật
--- 8A2
M.Thuật
 
09:00 --- 6A4
M.Thuật
7A3
M.Thuật
9A1
M.Thuật
--- ---  
09:50 --- 7A1
M.Thuật
9A3
M.Thuật
9A2
M.Thuật
--- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Hà  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A3
Chào cờ
7A4
A.Nhạc
6A4
A.Nhạc
--- --- ---  
07:50 6A3
A.Nhạc
--- 6A2
A.Nhạc
--- --- ---  
09:00 7A3
A.Nhạc
7A2
A.Nhạc
7A1
A.Nhạc
--- --- ---  
09:50 7A3
SHCN
6A1
A.Nhạc
--- --- --- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  B.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 6A1
Chào cờ
--- 6A1
A.Văn
--- 8A1
A.Văn
---  
07:50 6A4
A.Văn
--- 8A2
A.Văn
6A4
A.Văn
6A1
A.Văn
---  
09:00 8A2
A.Văn
--- --- 6A1
A.Văn
6A4
A.Văn
---  
09:50 6A1
SHCN
--- 8A1
A.Văn
8A1
A.Văn
8A2
A.Văn
---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Nguyện  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A1
Chào cờ
9A2
H.Học
8A2
H.Học
--- 7A3
C.Nghệ
---  
07:50 8A1
H.Học
7A1
C.Nghệ
8A1
H.Học
--- 9A3
H.Học
---  
09:00 7A2
C.Nghệ
9A1
H.Học
9A3
H.Học
--- 9A1
H.Học
---  
09:50 9A1
SHCN
8A2
H.Học
9A2
H.Học
--- 7A4
C.Nghệ
---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 9A3
Chào cờ
9A3
S.Học
7A1
S.Học
--- --- 7A4
S.Học
 
07:50 7A2
S.Học
9A2
S.Học
7A3
S.Học
--- --- 9A3
S.Học
 
09:00 7A1
S.Học
7A4
S.Học
9A2
S.Học
--- --- 7A2
S.Học
 
09:50 9A3
SHCN
9A1
S.Học
9A1
S.Học
--- --- 7A3
S.Học
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  M.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 8A1
Chào cờ
--- --- --- 6A1
S.Học
6A2
S.Học
 
07:50 --- 8A1
S.Học
--- --- 8A1
S.Học
6A3
S.Học
 
09:00 6A2
S.Học
6A3
S.Học
--- --- 8A2
S.Học
8A2
S.Học
 
09:50 8A1
SHCN
6A4
S.Học
--- --- 6A4
S.Học
6A1
S.Học
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  C.Lan  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 7A1
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
6A2
N.Văn
6A4
N.Văn
 
07:50 --- 6A2
N.Văn
--- 6A4
N.Văn
6A2
N.Văn
 
09:00 --- --- 6A4
N.Văn
7A1
N.Văn
7A1
N.Văn
 
09:50 --- 6A3
N.Văn
--- 6A3
N.Văn
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  H.Phúc  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- --- --- --- ---  
07:50 7A4
A.Văn
--- 9A3
A.Văn
--- 9A2
A.Văn
---  
09:00 9A2
A.Văn
--- 9A1
A.Văn
9A3
A.Văn
7A3
A.Văn
---  
09:50 --- --- 7A3
A.Văn
7A4
A.Văn
9A1
A.Văn
---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  H.An  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- 6A1
T.Học
Phòng Tin
--- --- --- ---  
07:50 --- --- --- --- ---  
09:00 --- --- --- --- --- 6A2
T.Học
Phòng Tin
 
09:50 --- --- --- --- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Liệu  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 7A1
Chào cờ
7A3
L.Sử
--- --- --- ---  
07:50 7A3
L.Sử
7A4
L.Sử
--- --- --- ---  
09:00 7A4
L.Sử
7A1
L.Sử
7A2
L.Sử
--- --- ---  
09:50 7A1
SHCN
7A2
L.Sử
7A1
L.Sử
--- --- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  Dung  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 7A2
Toán
6A2
Toán
6A3
Toán
6A3
Toán
 
07:50 --- --- 7A3
Toán
 
09:00 --- --- 6A2
Toán
7A2
Toán
6A2
Toán
 
09:50 --- --- 6A3
Toán
7A3
Toán
7A3
Toán
7A2
Toán
 
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Linh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 6A3
T.Học
Phòng Tin
7A3
T.Học
Phòng Tin
7A4
T.Học
Phòng Tin
---  
07:50 --- --- ---  
09:00 --- --- 6A4
T.Học
Phòng Tin
7A1
T.Học
Phòng Tin
7A2
T.Học
Phòng Tin
---  
09:50 --- --- ---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  B.An  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  
07:00 --- --- 6A2
A.Văn
7A1
A.Văn
7A1
A.Văn
---  
07:50 --- --- 7A1
A.Văn
7A2
A.Văn
7A2
A.Văn
---  
09:00 --- --- 6A3
A.Văn
6A3
A.Văn
6A3
A.Văn
---  
09:50 --- --- 7A2
A.Văn
6A2
A.Văn
6A2
A.Văn
---  
09:55 --- --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Sáng - Áp dụng từ 04/01/2016  

 Thời khóa biểu buổi Chiều
   
  V.Liêm  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- 8A1
Ôn Lý
--- 7A2
Ôn Lý
9A3
Ôn Lý
 
02:10 --- 7A1
Ôn Lý
--- 8A2
Ôn Lý
9A1
Ôn Lý
 
03:10 --- 9A2
NGLL
--- 9A2
Ôn Lý
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 6A4
Ôn Toán
--- --- 6A4
Ôn Toán
---  
02:10 7A1
Ôn Toán
--- --- 7A1
Ôn Toán
---  
03:10 6A4
Ôn Toán
--- --- 6A4
NGLL
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Vĩnh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 9A3
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
9A2
Ôn Toán
---  
02:10 9A1
Ôn Toán
9A3
Ôn Toán
9A1
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
---  
03:10 9A2
Ôn Toán
6A1
Ôn Toán
9A3
Ôn Toán
9A1
Ôn Toán
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  K.Vẹn  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 8A1
Ôn Toán
--- 8A1
Ôn Toán
--- 7A4
Ôn Toán
 
02:10 --- --- 7A4
Ôn Toán
--- 7A4
NGLL
 
03:10 8A2
Ôn Toán
--- 8A2
Ôn Toán
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Ánh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 9A1
C.Nghệ
9A3
C.Nghệ
--- 6A1
Ôn Lý
9A2
C.Nghệ
 
02:10 7A4
Ôn Lý
7A3
Ôn Lý
--- 6A2
Ôn Lý
6A4
Ôn Lý
 
03:10 6A3
Ôn Lý
--- --- 6A3
NGLL
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Linh  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- --- --- 8A2
T.Học
 
02:10 --- --- 8A1
T.Học
---  
03:10 --- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  C.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 9A2
Ôn Văn
6A1
Ôn Văn
--- --- 6A1
Ôn Văn
 
02:10 9A3
Ôn Văn
9A2
Ôn Văn
--- --- 9A2
Ôn Văn
 
03:10 9A3
Ôn Văn
9A3
Ôn Văn
--- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  K.Thành  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- 8A2
Ôn Văn
--- --- 8A1
Ôn Văn
 
02:10 --- --- --- --- 8A1
Ôn Văn
 
03:10 --- 8A2
Ôn Văn
--- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 7A4
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
7A2
Ôn Văn
--- 7A2
Ôn Văn
 
02:10 7A2
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
9A1
Ôn Văn
7A3
Ôn Văn
 
03:10 9A1
Ôn Văn
7A4
Ôn Văn
--- 7A4
Ôn Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  Đ.Tuyết  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- --- --- 6A2
KN.Sống
 
02:10 --- 6A3
KN.Sống
7A1
GDCD
--- 6A1
KN.Sống
 
03:10 --- 7A2
GDCD
6A4
KN.Sống
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  V.Thông  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- --- 7A4
Đ.Lý
7A1
Đ.Lý
 
02:10 --- --- --- 7A3
Đ.Lý
7A2
Đ.Lý
 
03:10 --- --- --- 8A2
NGLL
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  H.Phuc  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 7A3
Ôn A.Văn
9A1
Ôn A.Văn
9A3
Ôn A.Văn
9A1
Ôn A.Văn
---  
02:10 9A2
Ôn A.Văn
7A4
A.Văn
9A2
Ôn A.Văn
9A3
Ôn A.Văn
---  
03:10 7A4
Ôn A.Văn
7A3
A.Văn
7A4
Ôn A.Văn
7A3
Ôn A.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  B.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- 6A4
Ôn A.Văn
8A2
Ôn A.Văn
---  
02:10 6A4
Ôn A.Văn
--- 6A1
Ôn A.Văn
8A1
Ôn A.Văn
---  
03:10 6A1
Ôn A.Văn
--- 6A1
NGLL
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Nguyện  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- 9A1
Ôn Hóa
9A3
Ôn Hóa
---  
02:10 --- --- 8A2
Ôn Hóa
9A2
Ôn Hóa
---  
03:10 --- --- 9A1
NGLL
8A1
Ôn Hóa
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- 9A2
Ôn Sinh
--- 9A1
Ôn Sinh
 
02:10 --- --- 9A3
Ôn Sinh
--- 9A3
NGLL
 
03:10 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  M.Nguyệt  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- --- --- ---  
02:10 --- --- --- --- ---  
03:10 --- 8A1
NGLL
--- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Mùi  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- --- --- ---  
02:10 --- --- --- --- 6A2
NGLL
 
03:10 --- --- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  Thu Nga  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 6A1
SHĐội
6A3
SHĐội
7A3
SHĐội
--- ---  
02:10 8A2
SHĐội
8A1
SHĐội
--- --- ---  
03:10 --- --- 7A1
SHĐội
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Hà  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 8A2
A.Nhạc
--- --- --- ---  
02:10 8A1
A.Nhạc
--- --- --- ---  
03:10 7A3
NGLL
--- --- --- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  M.Hoàng  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- 6A2
T.Dục
8A2
T.Dục
8A1
T.Dục
6A4
T.Dục
 
02:10 6A1
T.Dục
8A2
T.Dục
6A3
T.Dục
6A3
T.Dục
---  
03:10 8A1
T.Dục
6A4
T.Dục
6A2
T.Dục
6A1
T.Dục
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  Thu Nga.  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 6A2
SHĐội
6A4
SHĐội
7A4
SHĐội
--- ---  
02:10 --- --- --- --- ---  
03:10 --- --- 7A2
SHĐội
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  N.Liên  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- 7A4
T.Dục
7A1
T.Dục
7A3
T.Dục
7A3
T.Dục
 
02:10 --- 7A2
T.Dục
7A2
T.Dục
7A4
T.Dục
7A1
T.Dục
 
03:10 --- 9A1
T.Dục
9A2
T.Dục
9A3
T.Dục
---  
04:00      
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  C.Lan  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 6A3
Ôn Văn
7A1
Ôn Văn
--- 6A3
Ôn Văn
---  
02:10 6A2
Ôn Văn
6A4
Ôn Văn
--- 6A4
Ôn Văn
---  
03:10 7A1
Ôn Văn
6A2
Ôn Văn
--- 7A1
Ôn Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  Dung  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 7A2
Ôn Toán
--- 6A3
Ôn Toán
6A2
Ôn Toán
6A3
Ôn Toán
 
02:10 7A3
Ôn Toán
--- 6A2
Ôn Toán
--- 6A3
Ôn Toán
 
03:10 6A2
Ôn Toán
--- 7A3
Ôn Toán
7A2
Ôn Toán
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
   
  T.Liệu  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 --- --- 6A2
L.Sử
--- ---  
02:10 --- 6A1
L.Sử
6A4
L.Sử
--- ---  
03:10 --- 7A1
NGLL
6A3
L.Sử
--- ---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  
 
 
   
  B.An  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7  
01:20 7A1
Ôn A.Văn
7A2
Ôn A.Văn
--- 7A1
Ôn A.Văn
---  
02:10 6A3
Ôn A.Văn
6A2
Ôn A.Văn
--- 7A2
Ôn A.Văn
---  
03:10 --- 6A3
Ôn A.Văn
--- 6A2
Ôn A.Văn
---  
  TKB buổi Chiều - Áp dụng từ 04/01/2016  

 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay374
  • Tháng hiện tại136,154
  • Tổng lượt truy cập9,456,870
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây