Đề thi khối 6 - HK 2 - NH 2012-2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Đề kiểm tra có 04 trangI. Listening (1.5ms)
Download files audio tại: https://www.mediafire.com/folder/bapy013yep3ct/ThiNgheHK2_2012-2013
( Part 2: What time is each person saying? Listen and write the correct time on each clock (0.5m)
1.

2.

3.


4.

5.

6.Part 2: People are trying on clothes in a store. Listen and number the picture. (0.5m)

1( Part 3: Listen again and what does each person need? Circle the correct answer. (0.5m)
1. He needs a _____ pair.
A. longer B. shorter C. Cheaper
2. She needs a _____ one.
A. prettier B. bigger C. smaller
3. She needs a _____ pair.
A. tighter B. bigger C. smaller

4. He needs a _____ pair.
A. bigger B. cheaper C. smaller
5. He needs a _____ one.
A. tighter B. looser C. smaller
6. She needs a _____ size.
A. smaller B bigger C. more comfortable
II. Choose the best option to complete the following sentences (3.5ms)
1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
A. season B. spring C sandwich D. pastime
2. ............ meat does your mother want?
A. How B. How much C. How many D. How long
3. She doesn’t want ............ oranges.
A. some B any C. a D. an
4 ............ going for a picnic next week?
A. Let’s B. Why don’t we C. What about D. Would you like
5. What’s the weather like ............ Ha Noi?
A. for B. on C. in D. with
6. When the winter comes, the weather is usually ............
A. hot B. cold C. cool D. warm
7. She ............ badminton in the fall.
A. play sometimes B. sometimes play C. plays sometimes D. sometimes plays
8. - “How do you feel, Nga?” - “....................................”
A. I’m tall. B. I’m tired. C. I’m fat. D. I’m nine
9. They ............ Singapore next summer vacation.
A. visit B. visiting C. are going D. are going to visit
10. Ho Chi Minh City is ............ than Ha Noi.
A. big B. bigger C. the bigger D. the biggest
11. - “What is your favorite drink?” - “........................”
A. Coke B. Chicken C. Banana D. Fish
12. - “Is your brother tall or short?” - “........................”
A. Yes, he is B. No, he isn’t C. He is tall D. No, he isn’t tall
13. Those boys ........................in the afternoon.
A. play badminton usually B. play usually badminton
C. usually play badminton D. usually plays badminton
14. How ........................ is Mount Everest? - It’s 8.848 meters.
A. tall B. high C. long D. thick

III. Complete the dialogue. Use the cues given in the box (1m)
- I’d like an orange juice
- Here you are
- a cheese sandwich
- How much are these

Waitress: Can I help you?
Helena: Can I have (1) ........................, please?
Waitress: Of course. Anything to drink?
Helena: (2) ........................, please.
Waitress: Would you like any fruits?
Helena: No thanks, (3) ........................?
Waitress: They’re £7.30, please.
Helena: (4) ........................
Waitress: Thank you. I’ll bring the food to your table. Enjoy your meal.
1
2
3
4

IV. Read the passage carefully. Then answer the following questions (2m)
Bruce is 15 years old and he is from Australia. He is a student and
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Đề thi khối 6 - HK 2 - NH 2012-2013
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đặng Minh Thành
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tiếng Anh 6
Gửi lên:
17/03/2014 09:19
Cập nhật:
17/03/2014 09:19
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
302.50 KB
Xem:
895
Tải về:
537
  Tải về
Từ site THCS Thanh An:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay421
  • Tháng hiện tại136,201
  • Tổng lượt truy cập9,456,917
Liên kết
DLC Boot 2016
IOE Tiếng Anh
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Cổng thông tin PGD - Dầu Tiếng
Trường THCS Thanh An
Địa chỉ: Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mail: linhtdthanhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Điện thoại: ( 0274) 3.584.005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây